Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu
Thesis title in Czech: Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu
Thesis title in English: Frequency and success of selected techniques in elite judo competitions
Key words: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, světové soutěže
English key words: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, elite competitions
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Supervisor: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.06.2014
Date of assignment: 10.06.2014
Date and time of defence: 12.09.2017 09:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Date of electronic submission:01.08.2017
Date of submission of printed version:10.08.2017
Date of proceeded defence: 12.09.2017
Opponents: Mgr. Petr Smolík
 
 
 
Advisors: PhDr. Adam Zdobinský
Mgr. Jaroslav Stich
References
BARROW, H., MCGEE, R. A practical approach to measurement in physical education. Philadelphia, PA: Lea & Febiger, 1971.

DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. 3. vydání. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1.

FOJTÍK, I. Džudó, karatedó, aikidó, sebeobrana, Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. 1. vydání. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0556-3.

FOJTÍK, I. Judo. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.

INOKUMA, I., SATO, N. Best judo. 1. paperback edition. Otowa: Kodansha, 1986. 262 s. ISBN 0-87011-786-6.

KAPOUNKOVÁ, K., BERNACIKOVÁ M., NOVOTNÝ J. Fyziologie sportovních disciplín: judo (Masarykova univerzita) [online]. 2010, [cit. 25. 1. 2017]. Dostupné z <https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/fyziologie_sport/sport/upoly-judo.html/>.

LEBEDA, A. A. Džudo technika: 5. – 1. kyu, 1. vydání. Praha: Olympia, 1974. 283 s.

PAVELKA, R., STICH, J. Vývoj bojových sportů. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2018-3.

REGULI, Z. Judo na Olympijských hrách: disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, 2011.

SRDÍNKO, R. Malá škola juda, 1. vydání. Praha: Olympia, 1987.

STERKOWICZ, S., FRANCHINI, E. Techniques used by judoists during the world and olympic tournaments 1995 – 1999. Human movement, 2: 23 – 33, 2000.

Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se bude zabývat četností a úspěšností vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu. Zaměřím se na techniky uchi-mata z kategorie technik ashi-waza, o-goshi z kategorie goshi-waza a tai-otoshi z kategorie te-waza. Tyto vybrané techniky budou sledovány na čtyřech vrcholových soutěžích juda, kterých se účastní pouze nejužší judistická elita. Budou to MS Astana 2015, ME Varšava 2017, Grand Slam Tokyo 2016 a Grand Slam Paříž 2017. Získaná data budou zpracována ve statistickém programu R a porovnána se zahraniční literaturou.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis will deal with the frequency and the success selected techniques in elite judo competitions. I will study techniques uchi-mate from the category ashi-waza, o-goshi from the category goshi-waza and tai-otoshi from the category te-waza. These selected techniques will be monitored on four elite judo competitions, which only elite judokas take part in. It will be MS Astana 2015, ME Warsaw 2017, Grand Slam Tokyo 2016 and Grand Slam Paris 2017. The data will be processed in the statistical program R and compared with foreign literature.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html