Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Egon Bondy a jeho ateismus. Porovnání odborných a beletristických děl.
Thesis title in Czech: Egon Bondy a jeho ateismus. Porovnání odborných a beletristických děl.
Thesis title in English: Egon Bondy and his atheism. The comparation of his academical and belletristic works.
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme History of Modern European Culture (24-EKDD)
Supervisor: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.06.2014
Date of assignment: 09.06.2014
Date of electronic submission:25.06.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Course: Thesis Defence (YMD002)
Reviewers: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá (ne)vírou v odborné tvorbě E. Bondyho v komparaci s tvorbou beletristickou. Zaměřím se na náboženské představy a myšlenky, víru v transcendentno a jeho vyobrazení a budu se snažit najít rozdíly či shody v jednotlivých dílech i mezi dvěma zmíněnými skupinami. Použiji metodu textové analýzy. Výstupem by mělo být, zda a jaké tyto představy jsou a zda jsou v odborné literatuře jiné než v literatuře beletristické.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html