Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv devizových intervencí ČNB na ekonomiku a srovnání se zkušenostmi jiných zemí
Thesis title in thesis language (Slovak): Vliv devizových intervencí ČNB na ekonomiku a srovnání se zkušenostmi jiných zemí
Thesis title in Czech: Vliv devizových intervencí ČNB na ekonomiku a srovnání se zkušenostmi jiných zemí
Thesis title in English: Impact of the CNB's interventions on the economz and comparison with other countries
Key words: devízové intervencie, ČNB, SNB, Izrael, VAR, monetárna politika
English key words: foreign exchange intervention, ČNB, SNB, Israel, VAR, monetary policy
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.06.2014
Date of assignment: 03.06.2014
Date and time of defence: 17.06.2015 08:00
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:11.05.2015
Date of proceeded defence: 17.06.2015
Reviewers: Mgr. Pavla Růžičková
 
 
 
URKUND check:
References
STURZENEGGER, Federico. Exchange Rate Regimes and Economic Performance.(Statistical Data Included). Staff papers - International Monetary Fund [online]. 2001, vol. 47, issue 2001, s. 62 [cit. 2014-05-31].

FUND, International Monetary. Foreign Exchange Intervention: A Shield Against Appreciation Winds?. 2011. ISBN 1462301215

Adam Gersl & Tomás Holub, 2006. "Foreign Exchange Interventions Under Inflation Targeting: The Czech Experience," Contemporary Economic Policy, Western Economic Association International, vol. 24(4), pages 475-491, October.

Egert, Balazs & Komarek, Lubos, 2006. "Foreign exchange interventions and interest rate policy in the Czech Republic: Hand in glove?," Economic Systems, Elsevier, vol. 30(2), pages 121-140, June.
Preliminary scope of work
Základnou úlohou ČNB je zaisťovať cenovú a finančnú stabilitu pomocou monetárnej politiky. Devízové intervencie sa používajú najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti exportérov (na podporu exportu). ČNB sa rozhodla v novembri 2013 intervenovať z dôvodu nízkej inflácie a rizika deflačnej špirály. Vybral som si túto tému, pretože sa ohľadom intervencií vedie polemika. V bakalárskej práci sa zaoberám vplyvom devízových intervencií ČNB na ekonomiku. Porovnám to s devízovými intervenciami Švajčiarskej národnej banky (SNB) a Izraelskej centrálnej banky (BOI) a ich vplyv na národné hospodárstva od vypuknutia finančnej krízy v roku 2008.
Metodológia: VAR model
Zostrojím VAR model pozostávajúci z menového kurzu a ďalších premenných (reálny výstup, peňažná zásoba, miera inflácie a iné makroekonomické ukazovatele). Na identifikáciu primitívnych štruktúrnych šokov využijem Choleskyho rekurzívny prístup. Po úvodnej perióde už jednotlivé premenné modelu vstupujú do vzájomných vzťahov bez dodatočných obmedzení. Na základe zostaveného VAR modelu odhadnem priebeh impulse - response funkcie jednorazového kurzového šoku na vývoj endogénnych premenných modelu v podmienkach ČR, Švajčiarska a Izraela. Vo VAR modeli použijem štvrťročné údaje od roku 1998.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html