Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk
Thesis title in Czech: Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk
Thesis title in English: Relevance of Tumor Infiltrating Lymphocytes as a Prognostic Factors at Patients With Portal Vein Embolisation (PVE) and Patinets With PVE and Administration of Autologous Stem Cells
Key words: kolorektální karcinom, metastázy jater, embolizace portální žíly, future liver remnant volume, zbytkový objem jater, kmenové buňky, tumor infiltrující lymfocyty, ABCC transportéry
English key words: colorectal cancer, liver metastases, portal vein embolization, future liver remnant volume, stem cells, tumor infiltrating lymphocytes, ABCC transporters
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Surgery (14-400)
Supervisor: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.06.2014
Date of assignment: 03.06.2014
Confirmed by Study dept. on: 03.06.2014
Date and time of defence: 13.06.2018 13:45
Date of electronic submission:27.04.2018
Date of proceeded defence: 13.06.2018
Opponents: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
  doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html