Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Solving Endgames in Large Imperfect-Information Games such as Poker
Thesis title in Czech: Řešení koncovek ve velkých hrách s neúplnou informací jako je např. Poker
Thesis title in English: Solving Endgames in Large Imperfect-Information Games such as Poker
Key words: algoritmická teorie her, hry s neúplnou informací, Nashovo equilibrium, podhra, koncovka, counterfactual regret minimization, Poker
English key words: algorithmic game theory, imperfect-information games, Nash equilibrium, subgame, endgame, counterfactual regret minimization, Poker
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: Mgr. Karel Ha - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.05.2014
Date of assignment: 30.05.2014
Confirmed by Study dept. on: 06.06.2014
Date and time of defence: 13.09.2016 09:00
Date of electronic submission:28.07.2016
Date of submission of printed version:28.07.2016
Date of proceeded defence: 13.09.2016
Reviewers: Mgr. Branislav Bošanský
 
 
 
Guidelines
Řešení koncovek pro hry s neúplnou informací je principelně velmi odlišné od řešení koncovek pro hry s úplnou informací. Zatímco v případě úplné informace lze snadno řešit jednotlivé podstromy herního stromu nezávisle, tento postup není v případě neúplné informace možný. Dosavední přístupy pro hry s neúplnou informací nemají teoretické záruky optimality pro výslednou strategii.
Tato práce se má zaměřit na nové možnosti řešení koncovek pro hry s neúplnou informací, které by měly zachovat jisté garance pro výslednou strategii.
References
Neil Burch and Michael Bowling. CFR-D: Solving Imperfect Information Games Using Decomposition. preprint arXiv:1303.4441, 2013.
Sam Ganzfried and Tuomas Sandholm. Improving Performance in Imperfect-Information Games with Large State and Action Spaces by Solving Endgames. Computer Poker and Imperfect Information Workshop at the Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2013.
David Paul Schnizlein. State translation in no-limit poker. Master thesis, University of Alberta, 2009.
Preliminary scope of work in English
Solving endgames in games with perfect information is relatively straightforward. This is not the case for the games with imperfect information. Current techniques have no guarantee for the worst-case performance of the final strategy. This thesis deals with new approaches of endgame solving of imperfect information games, providing a bounds on the worst-case performance of the final strategy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html