Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Počátky protokameniny v čínské době bronzové na základě analýzy vybraných lokalit
Thesis title in Czech: Počátky protokameniny v čínské době bronzové na základě analýzy vybraných lokalit
Thesis title in English: bbb
Key words: Čína, starověk, keramika, "protoporcelán", protokamenina
English key words: China, Antiquity, pottery, "proto-porcelain", proto-stoneware
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.05.2014
Date of assignment: 29.05.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 04.06.2014
Date and time of defence: 15.06.2015 09:00
Date of electronic submission:12.06.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Autor se na základě odborné literatury v čínštině i západních jazycích pokusí podat přehled základních problémů vztahujících se k tzv. „protoporcelánu“, tedy k tvrdě pálené keramice s nejstarší glazurou na území Číny, a to od počátku doby bronzové (2. tis. př. n. l.) po počátek vlády dynastie Han (206 př. n. l. – 220 n. l.). Pokusí se tuto kategorii keramiky vymezit technologicky (na základě užívaných druhů hlíny a techniky výpalu), dále se pokusí vysledovat oblast jejího vzniku a její postupné šíření po celé Číně. Pozornost bude věnovat i typům nádob, otázce luxusnosti daného zboží jak v místě produkce, tak v prostředí, kde se „protoporcelán“ objevuje jako importované zboží, stejně jako možnému vztahu k produkci bronzových nádob (užití podobných technologií, „protoporcelán“ jako náhražka nákladnějších bronzových nádob).
References
Falkenhausen, L. von 2006: Chinese Society in the Age of Confucius (1000250 BC ): The Archaeological Evidence, Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology.

Fang Jie (ed.) 1998: Yue guo wenhua, Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chubanshe.

Needham, J.: Science and Civilization in China, Cambridge: Cambridge University Press.

Thorp, R. L. 2006: China in the Early Bronze Age. Shang Civilization,Philadelphia:UniversityMuseum.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html