Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Golem a jeho premeny v populárnej kultúre
Thesis title in thesis language (Slovak): Golem a jeho premeny v populárnej kultúre
Thesis title in Czech: Golem a jeho proměny v populární kultuře
Thesis title in English: Transformation of Golem in Popular Culture
Key words: Golem; městský folklor; židovský folklor; městská pověst; populární kultura; populární literatura; komodifikace; nacionalizace
English key words: Golem; urban folklore; Jewish folklore; urban legend; popular culture; popular literature; commodification; nationalisation
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Ethnology (21-UETN)
Supervisor: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.05.2014
Date of assignment: 14.07.2014
Confirmed by Study dept. on: 18.08.2015
Date and time of defence: 09.09.2015 13:00
Date of electronic submission:18.08.2015
Date of proceeded defence: 09.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Guidelines


Diplomová práca sa zaoberá povesťou o Golemovi ako najznámejšej urbánnej židovskej povesti rozšírenej niejen v prostredí židovskej komunity.Do širšieho historického povedomia českej majoritnej spoločnosti sa dostala predovšetkým vďakasvojim neskorším spracovaniam umeleckou a populárnou kultúrou, predovšetkým vďaka dielu Aloisa Jiráska: Staré pověsti české (1894) a filmu Martina Friča: Císařův pekař a pekařův císař (1951), vďaka ktorému dostal Golem dnešnú vizuálnu podobu. Mojim zámerom v práci bude bližšie priblíženie povesti o Golemovi a následné zistenie na koľko vyššie uvedené dva zdroje ovplivnili vnímanie ľudí na danú tému.Cieľom práce bude príblížiť oblasti v ktorých sa fenomén Golema využíva: literatúra, film, turizmus a jeho premeny v 19.-21. storočí.
References


HORÁLEK, K.: Folklór a světová literatura. Praha: Academia, 1979.
IDEL, M.: Golem, židovské magické a mystické tradice o umělém člověku. Praha: Vyšehrad, 2007.
KOVEN, M.: Film, Folklore and Urban Legends.New Yorke: Scarecrow Press, 2008.
KURAS, B: Nebýt Golema. Praha:Baronet, 2006.
POJAR, M.: Golem v náboženství, vědě a umění.Praha: Židovské muzeum v Praze, 2002.
PULEC, J.M.: Jak žijí pražské pověsti. In: Český lid, 1959, ročník 46, číslo 2, s. 49-57.
PULEC, J.M.: Pověsti Prahy a Krakova. In: Český lid, 1963, ročník 50, číslo 2, s. 82-91.
SADEK, V.: Židovská mystika v Praze. Praha: Společnost židovské kultury, 1992.
SADEK, V.: Židovská mystika. Praha: Agite/Fra, 2003.
SIROVÁTKA, O.:Současná česká literatura a folklór. Praha: Academia, 1985.
SVÁTEK,J.: Pražské pověsti a legendy. Praha: Paseka, 2002.
VACEK,J.: Mýtus Věčného Žida. Podlesí: Dauphin, 2012.
WOLF, P. (ed.).: Sippurim. Eine Sammlung jüdischer Volkssagen, Erzählungen, Mythen, Chroniken, Denkwürdigkeiten und Biographien berühmter Juden aller Jahrhunderte, insbesondere des Mittelalters Praha: Wolf, 1870.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html