Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Neuropsychologická problematika psychogénnych neepileptických záchvatov
Thesis title in thesis language (Slovak): Neuropsychologická problematika psychogénnych neepileptických záchvatov
Thesis title in Czech: Neuropsychologická problematika psychogenních neepileptických záchvatů
Thesis title in English: Neuropsychological issues of psychogenic nonepileptic seizures
Key words: psychogénne neepileptické záchvaty, kognitívne oslabenie, rodičovská väzba, životné udalosti
English key words: psychogenic nonepileptic seizures, cognitive impairment, parental bonding, life events
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.05.2014
Date of assignment: 23.05.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 11.06.2014
Date and time of defence: 07.09.2015 00:00
Date of electronic submission:27.07.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práca sa zmeriava na sledovanie špecifického neuropsychologického profilu pacientov trpiacich psychogénnymi neepileptickými záchvatmi. Budú sledované faktory, ako sú traumatické udalosti v ranom detstve, špecifické typy attachmentu v detstve, stresory predchádzajúce objaveniu záchvatov, či „organické“ oslabenie a osobnostná psychopatológia. Bude vyšetrený dostatočne veľký súbor pacientov s psychogénnymi neepileptickými záchvatmi a kontrolná skupina zdravých osôb a pacientov s epilepsiou. Výsledky môžu prispieť k lepšiemu porozumeniu neuropsychologickému kontextu tejto poruchy a k identifikácii rozdielov v neuropsychologickom profile psychogénnych neepileptických záchvatov a epilepsie, diagnóz ktorých diferenciálna diagnostika je neľahká.
References
Brázdil, M., Hadač, J., & Marusič, P. (2011). Farmakorezistentní epilepsie. Praha: Triton.
Fiszman, A., Alves-Leon, S. V., Nunes, R. G., D'Andrea, I., & Figueira, I. (2004). Traumatic events and posttraumatic stress disorder in patients with psychogenic nonepileptic seizures: a critical review. Epilepsy & Behavior, 5, 818-825.
Hovorka, J., Nežádal, T., Bajaček, M., & Herman, E. (2007). Psychogenní neepileptické disociativní záchvaty - nejčastější psychická porucha napodobující epilepsii. Psychiatrie pro praxi, 3, 115-118.
Preiss, M., Kučerová, H. a kol. (2006). Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada Publishing.
Rowan, A. J., & Gates, J. R. (1993). Non-epileptic seizures. Boston: Butterworth-Heinemann.
Stevanovic, D. (2012). Epilepsy - Histological, Electroencephalographic and Psychological Aspects. InTech.
Tojek, T. M., Lumley, M., Barkley, G., Mahr, G., & Thomas, A. (2000). Stress and other psychosocial characteristics of patients with psychogenic nonepileptic seizures. Psychosomatics, 41, 221-226.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html