Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Reciprocal pronouns "each other" and "one another"
Thesis title in Czech: Reciproční zájmena "each other" a "one another"
Thesis title in English: Reciprocal pronouns "each other" and "one another"
Key words: reciproční zájmena, účastníků v reciproční události
English key words: reciprocal pronouns, number of participants in the reciprocal action
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Supervisor: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.05.2014
Date of assignment: 21.05.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 28.05.2014
Date and time of defence: 07.09.2015 00:00
Date of electronic submission:06.08.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce bude zkoumat anglická reciproční zájmena each other a one another. Cílem bude zmapovat slovesa, se kterými se tato zejména nejčastěji pojí, a zaměří se na jejich užití.
Přestože jsou tato dvě zájmena ve většině případů zaměnitelná, tradičně se uvádí, že „one another“ se dává přednost, jde-li o větší počet účastníků než dva, a „each other“ se používá, pokud jde o dva účastníky. Práce si klade za cíl tuto tendenci ověřit, neboť ze předpokládat, že toto tradiční pojetí již neplatí. Rozdíl mezi těmito zájmeny je často spíše stylistický (tj. „one another“ je formálnější). Metodologicky bude práce založena na získání 50 příkladů zájmena „each other“ a 50 příkladů zájmena „one another“ získaných pomocí Britského národního korpusu (BNC). Pro určení počtu účastníků bude u každého příkladu určen širší kontext a budou zmapovány podmínky Vaším zmapován úkolem by tedy bylo na materiálu 100 příkladů zjistit, zda each other odkazuje ke dvěma nebo více účastníkům - bude tedy třeba u každého příkladu určit širší kontext, a zmapovat podmínky užívání těchto recipročních zájmen.
References
Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman

Dušková, L. (2006 [1988]) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia

Huddleston a Pullum (2002) Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: University Press

Kjellmer, Göran. (1982) "Each Other And One Another: On The Use Of English Reciprocal Pronouns." English Studies 63.3 231. Academic Search Complete. Web. 19 May 2014.

Quirk et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman: Harlow.

Stuurman, Frits (1987)"Each Other - One Another: 'There Will Always Prove To Be A Difference'." English Studies 68.4: 353. Academic Search Complete. Web. 19 May 2014.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html