Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Czech optative sentences introduced by "kéž" and "ať" and their English translation counterparts
Thesis title in Czech: České přací věty uvozené "kéž" and "ať" a jejich anglické překladové ekvivalenty
Thesis title in English: Czech optative sentences introduced by "kéž" and "ať" and their English translation counterparts
Key words: překladové protějšky, přací věty, částice
English key words: translation counterparts, optative sentences, particles
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Supervisor: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.05.2014
Date of assignment: 14.05.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 28.05.2014
Date and time of defence: 07.09.2015 00:00
Date of electronic submission:07.08.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce bude zkoumat české přací věty uvozenými částicemi kéž a a jejich anglické překladové ekvivalenty. Čeština užívá pro tvorbu přacích vět uvozovací částice, z nichž nejčastějšími jsou částice , která se pojí s oznamovacím způsobem, a kéž, která se vyskytuje se způsobem jak oznamovacím, tak podmiňovacím. Cílem práce je zaměřit se na anglické ekvivalenty těchto vět a jejich rozličné uvozovací prostředky či jiné strukturní prvky typické pro anglické přací věty. Pozornost bude také věnována případné změně slovesného způsobu a času při překladu. Metodologicky bude práce založena na získání získaných pomocí paralelního korpusu InterCorp, tj. 50 příkladů českých přacích vět uvozených částicí kéž a 50 příkladů uvozených částicí .
References
BIBER, Douglas, et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education Limited.

CVRČEK, Václav, et al. (2010) Mluvnice Současné Češtiny (1) Jak se Píše a Mluví. Praha: Karolinum.

DANEŠ, František, et al. Mluvnice Čestiny (3), Skladba. Praha: Academia, 1987.

DUŠKOVÁ, Libuše. (1991) “An Attempt at Classification of Irregular Sentences and Nonsentences”, in Prague Studies in English XIX, edited by Jiří Nosek, 71-81. Praha: Carolinum.

DUŠKOVÁ, Libuše, et al. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2006.

GREENBAUM, Sidney, and Randolph Quirk, et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. New York: Longman.

HUDDLESTON, Rodney, and Geoffrey K. Pullum, et al. (2002) The Cambridge Grammar of the English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press

ŠTĚPÁNOVÁ, Tereza. (2012) English optative sentences introduced by if only and I wish and their Czech translation counterparts. BA Thesis. Praha.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html