Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Laplaceova rovnice ve zlomkových Sobolevových prostorech
Thesis title in Czech: Laplaceova rovnice ve zlomkových Sobolevových prostorech
Thesis title in English: Laplace equation in fractional Sobolev spaces
Key words: Zlomkové Sobolevovy prostory, Laplaceova rovnice, Fourierovy řady
English key words: Fractional Sobolev spaces, Laplace equation, Fourier series
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.11.2014
Date of assignment: 04.11.2014
Confirmed by Study dept. on: 13.11.2014
Date and time of defence: 15.06.2015 00:00
Date of electronic submission:21.05.2015
Date of submission of printed version:21.05.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Opponents: doc. RNDr. Dr. rer. nat. Jan Vybíral, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je zkoumat Laplaceovu rovnici na jednotkovém kruhu pomocí Fourierovy metody a získat řešení v různých prostorech funkcí v závislosti na okrajové podmínce.
References
L.C. Evans: Partial Differential Equations, AMS, 2010

P. Čihák a kol.: Matematická analýza nejen pro fyziky 5, Matfyzpress, 2003

P. Grisvard: Elliptic Problems in Nonsmooth Domains, Pitman Publishing Inc., Marshfield, 1985.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html