Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Chronické somatické onemocnění v dospívání
Thesis title in Czech: Chronické somatické onemocnění v dospívání
Thesis title in English: Chronic somatic disease in adolescence
Key words: Chronické somatické onemocnění, dospívání, rodina, adherence, kvalita života, psychosociální intervence
English key words: Chronic somatic illness, adolescence, family, quality of life, psychosocial intervention
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.05.2014
Date of assignment: 07.05.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 03.06.2014
Date and time of defence: 15.09.2015 00:00
Date of electronic submission:15.09.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: PhDr. Radovan Slavík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Somaticky nemocný dospívající a jeho specifické problémy (obecně, ev. speciálně ve vztahu ke konkrétní diagnóze), nároky nemoci a léčebného režimu. Vztahy se zdravotníky, problémy s dodržováním léčebného režimu, noncompliance. Vztah k autoritě (rodiče a zdravotníka), dimenze kontroly a nezávislosti/závislosti. Problematika kvality života, prožívání smysluplnosti. Zaměření na možnosti psychologického poradenství a intervence.
Empirická část bude navržená tak, aby byla zaměřená na populaci dospívajících chronicky nemocných pacientů, kterou bude srovnávat s populací zdravých dospívajících jedinců ve vybraných aspektech s ohledem na zaměření teoretické části.
References
Vašina, L. (2002). Klinická psychologie a somatická psychologie. Díl 1. Brno, Česká republika: Neptun.
Vojtík, V., Machová, J., Břicháček, Z. (1990). Poruchy vývoje dětí, mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha, Česká republika: SPN.
Matějček, Z. (2001). Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany, Česká republika: H & H.
Mareš, J. (2006). Kvalita života u dětí a dospívajících. I. Brno, Česká republika: MSD.
Mareš, J. (2007). Kvalita života u dětí a dospívajících. II. Brno, Česká republika: MSD.
Stora, J. Benjamin. (2007) When the body displaces the mind. London, Great Britain: Karnac.
Sirgy, J. (2012). The psychology of quality of life : hedonic well-being, life satisfaction, and eudaimonia. New York, USA: Springer.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html