Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Bethel Henry Strousberg a pád jeho podnikání na Zbirožsku v období tzv. velké deprese
Thesis title in Czech: Bethel Henry Strousberg a pád jeho podnikání na Zbirožsku v období tzv. velké deprese
Thesis title in English: Bethel Henry Strousberg and fall of his undertaking activities in Zbiroh region in the time of so called great depresion
Key words: Strousberg, železnice, železářství, podnikatel, podnikání, Zbirožsko, velkostatek Zbiroh, gründerzeit, hospodářská krize
English key words: Strousberg, railway, iron industry, entrepreneur, entrepreneurship, Zbirožsko, manor farm estate Zbiroh, gründerzeit, Great Depression
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Supervisor: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.04.2014
Date of assignment: 11.05.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 16.06.2014
Date and time of defence: 12.09.2016 09:00
Date of electronic submission:03.08.2016
Date of proceeded defence: 12.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem předkládané bakalářské práce je případová studie, jejímž předmětem je analýza podnikání německého "krále železnic " v Českých zemích Bethela Henryho Strousberga. Ten založil v roce 1868 akciovou společnost v oboru železářského podnikání s centrem ve Zbirohu. Z této lokality hodlal vybudovat velké železářské centrum, tzv. český Manchester. Jeho velkoryse rozvinuté podnikatelské aktivity (výstavba závodů, stavba železnice, renovace zámku) zkolabovaly v hospodářské krizi sedmdesátých let. Práce bude zkoumat nejenom základy podnikání a jeho rozvoj, ale především pak příčiny jeho zhroucení. Autorka bude používat klasické metody business history a regionálních dějin.
References
Literatura:
BRUCH vom, Rüdiger, Finanční génius a jeho průmyslové impérium. Případ „krále železnice“ Bethela Henryho Strousberga, in: Velké procesy. Právo a spravedlnost v dějinách, Praha 1997, s. 244 – 254.
EISLER Pavel, Monopoly v hutnictví kapitalistického Československa, Praha 1971.
GARKISCH Miloš a kol., Historie a současnost podnikání na Berounsku a Hořovicku, Žehušice 2006.
HOFMANN Gustav, Komorní železárny na Podbrdsku. Studie z dějin starého českého železářství, Praha 1968
HRABÁK Josef, Železářství v Čechách jindy a nyní, Praha 1909.
KAREL Jindřich, Závody a průmyslové trati Dr. B. H. Strousberga na Zbirožsku, in: Z dějin hutnictví, roč. 31, Praha 2002, s. 72 – 75.
OHLSEN Manfred, Der Eisenbahnkönig Bethel Henry Strousberg. Eine preußische Gründerkarriere, Berlin 1987.
REITBÖCK Gottfried, Der Eisenbahnkönigs Strousberg. Glück und Ende, Schmalkalden 1924.
TUMA David, Strousbergova železnice, železárna v osadě Františkov u Zbirohu a projekt „Strousberg – Stadt“ u obce Kařez, in: Zprávy památkové péče, Časopis státní památkové péče, roč. 73, č. 5, s. 383 – 394.

Prameny:
Státní oblastní archiv v Praze - fondy: Obchodní a živnostenská komora v Praze, Krajský soud obchodní v Praze
Národní archiv v Praze - fondy: Zemský výbor, Ministerstvo vnitra
Státní okresní archiv Beroun - spisy: obecní samospráva Zbiroh a Hořovice
Muzeum Josefa Václava Sládka ve Zbiroze - dokumentace k vývoji železářství a železnic na Zbirožsku
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html