Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Zvědavá kamera očima jejích tvůrců
Thesis title in Czech: Zvědavá kamera očima jejích tvůrců
Thesis title in English: Curious camera through the eyes of its producers
Key words: Zvědavá kamera, televizní publicistika, Otka Bednářová, Vladimír Branislav, Jaromír Kincl, totalitní režim, Tajemství Čertova jezera, Volba povolání
English key words: Zvědavá kamera (Curious Camera), television journalism, Otka Bednářová, Vladimír Branislav, Jaromír Kincl, totalitarian regime, Tajemství Čertova jezera (The Mystery of Devil Lake), Volba povolání (The Choice of Profession)
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.04.2014
Date of assignment: 22.04.2014
Date and time of defence: 23.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of proceeded defence: 23.06.2014
Reviewers: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je zaznamenat vzpomínky a postřehy jednotlivých tvůrců publicistického pořadu Zvědavá kamera se zaměřením na každodenní redakční práci a obtíže s ní spojené. Získané poznatky přinesou informace o mechanismech a hierarchii rozhodovacích procesů v tehdejší Československé televizi, způsobu ovlivňování její tematické skladby Komunistickou stranou Československa a cesty, kterými bylo možné v dané době tyto překážky obcházet. Osobní vzpomínky tvůrců pořadu budou rovněž sloužit k ilustraci dobových poměrů.
Preliminary scope of work in English
The thesis aims at analyzing memories and reflections of makers of the Zvedava kamera television journal with an accent on day-to-day work and difficulties it was bringing along. The outputs of the thesis will put light on on mechanisms and hierarchy of decision making in Czechoslovak television, especially about the way how the ruling party was influencing the programming, and the approaches at hand to overcome the imposed limits. The personal memories of the makers will also illustrate the atmosphere in Czechoslovak society at that time.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html