Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Imunitní systém, oxid dusnatý a paraziti
Thesis title in Czech: Imunitní systém, oxid dusnatý a paraziti
Thesis title in English: Immune system, nitric oxide and parasites
Key words: Oxid dusnatý, makrofág, Trichomonas, Leishmania
English key words: Nitric oxide, macrophage, Trichomonas, Leismania
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Parasitology (31-161)
Supervisor: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.10.2015
Date of assignment: 12.10.2015
Date of electronic submission:22.08.2017
Date of proceeded defence: 12.09.2017
Opponents: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Literární rešerše na téma interakce hostitel-parazit zaměřená na roli oxidu dusnatého při obraně hostitele a na obranné mechanismy parazita, zejména flavodiiron proteiny.
Preliminary scope of work in English
Review on the host-parasite interactions focused on the role of nitric oxide in the host defense and on the defense mechanisms of parasites, namely flavodiiron proteins.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html