Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Pavel Jurkovič - hudební skladatel
Thesis title in Czech: Pavel Jurkovič - hudební skladatel
Thesis title in English: Pavel Jurkovic - Music Composer
Key words: Pavel Jurkovič, skladatelská činnost, Orffův Schulwerk, Orffův instrumentář, Česká Orffova společnost
English key words: Pavel Jurkovič, Jurkovič’s composing, Orff Schulwerk, Orff instruments, Czech Orff Society
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.03.2014
Date of assignment: 25.03.2014
Date and time of defence: 26.05.2015 10:45
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Date of electronic submission:10.04.2015
Date of proceeded defence: 26.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se věnuje významné osobnosti české hudební výchovy, skladateli, pedagogovi a propagátorovi Orffova didaktického systému Pavlu Jurkovičovi. První část práce popisuje Jurkovičův život a jeho hudební a pedagogické vzdělání. Druhá část pojednává o skladatelově pedagogické činnosti, dále popisuje adaptaci Orffova Schulwerku v Čechách a Českou Orffovu společnost, u jejíhož vzniku Jurkovič stál. Poslední, stěžejní část bakalářské práce předkládá výběr skladeb Pavla Jurkoviče s jejich stručnou charakteristikou – sborové skladby pro dětské, ženské, mužské i smíšené sbory, úpravy lidových písní, jednohlasé písně pro děti, písně s doprovodem Orffova instrumentáře a v neposlední řadě také učebnice hudební výchovy a metodické příručky.�
Preliminary scope of work in English
This thesis focuses on leading figure of Czech music education, composer, teacher and propagator of the Orff Approach – Pavel Jurkovič. First part of the thesis depicts Jurkovič’s life and his musical and pedagogical education. Second part deals with composer’s pedagogical activity. The thesis further describes adaptation of Orff Schulwerk in Bohemia – the Czech Orff’s School and formation of the Czech Orff Society. The last and key part of this thesis presents products of Jurkovič’s composing along with its brief characteristics – choir pieces for children’s, women’s, men’s and mixed choirs, adaptations of folk songs, unison songs for children, songs with Orff instruments accompaniment, and finally his music textbooks and teacher’s handbooks.�
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html