Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ústřední role jídla v čínském starověku
Thesis title in Czech: Ústřední role jídla v čínském starověku
Thesis title in English: The Crucial Role of Food in Early China
Key words: Čína|starověk|dynastie Východní Zhou|zemědělské plodiny|maso|alkohol|obřady|předkové|obětování|hostiny|dochované texty
English key words: China|antiquity|Eastern Zhou Dynasty|agricultural crop|meat|alkohol|ritual|ancestors|sacrifice|feasts|surviving texts
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.03.2014
Date of assignment: 20.03.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 26.03.2014
Date and time of defence: 11.09.2017 08:00
Date of electronic submission:25.06.2017
Date of proceeded defence: 11.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Ondřej Škrabal
 
 
 
Guidelines
Řešitelka se ve své práci bude - na základě sekundární literatury v západních jazycích i čínštině a s přihlédnutím k pramenům - věnovat problematice stravy a jejího společenského a rituálního významuv čínském starověku, a to především se zřetelem k době Válčících států (453-221 př. n. l.), pro kterou je již k dispozici vícero údajů. Geograficky se soustředí hlavně na "centrální" oblast čínské civilizace v severní Číně u Žluté řeky. V úvodu ve stručnosti obecněji pojedná o kulturním a společenském významu potrav a stravování s podtržením konkrétních aspektů relevantních pro kulturu čínskou; dále představí základní suroviny a způsoby úpravy pokrmů ve starověké Číně. V další části práce bude věnovat pozornost kulturním, společenským a rituálním konotacím potravy a stravování ve starověké Číně.
References
Chang, K. C. 1977: Food in Chinese Culture: Antropological and Historical Perspectives. Yale: Yale Unicersity Press.

Hölmann, T. 2013: The Land of the Five Flavors: A Cultural History of Chinese Cuisine (Arts and Traditions of the Table: Perspectives on Culinary History). Columbia University Press.

Chuci

Zuozhuan
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html