Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Historie a současnost Sokola Domažlice
Thesis title in Czech: Historie a současnost Sokola Domažlice
Thesis title in English: History and present of the Sokol Domažlice
Key words: Sokol, Šumavská župa, historie, současnost, Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner
English key words: Sokol, County of Šumava, history, present, Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.03.2014
Date of assignment: 13.03.2014
Date and time of defence: 03.09.2014 00:00
Venue of defence: M.Rettigové
Date of electronic submission:20.06.2014
Date of proceeded defence: 03.09.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PaedDr. Jana Hájková
 
 
 
Guidelines
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
References
WALDAUF, Jan. Sokol: Malé dějiny velké myšlenky.Luhačovice, 2007
PROCHÁZKA, Zdeněk. Domažlice. Domažlice, Nakladatelství Českého lesa, 2002
ŽIŽKA, J. Dějiny a současnost Sokola. Praha: ČOS, 2005.
Kronika města Domažlice
Kronika Sokola Domažlice
Preliminary scope of work
Tato práce by měla přiblížit historii Sokola v Domažlicích i jeho fungování v dnešní době. Okrajově se práce bude věnovat obecným dějinám Sokola v Čechách, vzniku a událostem, které se podílely na vzniku Sokola v Domažlicích nebo jeho působení ovlivnily.
Preliminary scope of work in English
This thesis should approach the history of Sokol in Domažlice and its functioning today. Marginally should devote to general history of Sokol in Czech Countries, formations and events, that have participated to foundation of Sokol in Domažlice or affected his working.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html