Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Drobná próza Jaroslava Vrchlického
Thesis title in Czech: Drobná próza Jaroslava Vrchlického
Thesis title in English: Short Prose of Jaroslav Vrchlický
Key words: Jaroslav Vrchlický, drobná próza, 19. století, romantismus, dekadence, povídka, novela, fejeton
English key words: Jaroslav Vrchlický, short prose, 19th century, romanticism, decadence, story, novella, feuilleton
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.03.2014
Date of assignment: 11.03.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 17.03.2014
Date and time of defence: 15.06.2015 10:20
Date of electronic submission:28.04.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: Mgr. Michal Topor, Ph.D.
 
 
 
Guidelines


Práce se pokusí komplexně postihnout drobnou prózu Jaroslava Vrchlického. Bude se zabývat jak jednotlivými povídkovými celky (jejich vznikem, vydáním, popř. kritickými ohlasy na ně), tak především motivickým a tvarovým rozborem jednotlivých próz. Mimo jiné ukáže, že pro Vrchlického nebyla povídková tvorba jen okrajovou činností, ale že pro něj představovala zcela specifickou oblast zájmu – a to jak v rovině motivické, tak jazykové. Na základě těchto rozborů se práce pokusí zasadit Vrchlického prozaickou tvorbu do kontextu celého jeho díla.
References


Vrchlický, Jaroslav. Muž s kohoutem. Kus románu od Jaroslava Vrchlického. Sborník společnosti J. Vrchlického 12, s. 1019.
Vrchlický, Jaroslav. Myslivec neznaboh. Obrázky z podlesí; U výhně (rkp).
Vrchlický, Jaroslav. Prodavač biblí. Klatovy: Šumavan, 1912.
Vrchlický, Jaroslav. Rok na jihu. Praha: J. Otto, 1878.
Vrchlický, Jaroslav. Rok na jihu. In Z hlubin. Praha: Melantrich, 1949.
Vrchlický, Jaroslav. Rok na jihu. In Intimní lyrika. Praha : NLN, 2000.
Vrchlický, Jaroslav. Povídky ironické a sentimentální. V Praha: Jos. R. Vilímek, 1886.
Vrchlický, Jaroslav. Barevné střepy. Praha: F. Šimáček, 1887.
Vrchlický, Jaroslav. Nové barevné střepy. Črty a povídky (18871890). Praha: F. Šimáček, 1892.

Balajka, Bohuš. Jaroslav Vrchlický. Praha: Melantrich, 1979.
Borecký, Jaromír. Jaroslav Vrchlický – pokus o studium jeho díla. Praha: Máj, 1905.
Čermák, Vratislav. Z klatovských studií Jaroslava Vrchlického. Klatovy: Ot. Čermák, 1932.
Frída, Bedřich. Mladá léta Jaroslava Vrchlického v zrcadle dopisů, jež psal svému strýci a bratrovi. Praha: Společnost Jaroslava Vrchlického, 1931.
Frýdecký, František. Z prozaických počátků Jaroslava Vrchlického. Sborník společnosti J. Vrchlického 4, s. 114–135.
Jensen, Alfred. Jaroslav Vrchlický – literární studie. Praha: J. Otto, 1906.
Krejčí, František Václav. Jaroslav Vrchlický. Praha: Mánes, 1913.
Novák, Arne. Zvony domova. Kniha studií a podobizen. Praha: Borový, 1916.
Thomayer, Josef. Z pouti životní. Praha: Česká grafická unie, [1920].
Tichý, Vítězslav. Jaroslav Vrchlický – život. Praha: Vojtěch Hrách, 1947.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html