Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
České státní pohřby
Thesis title in Czech: České státní pohřby
Thesis title in English: Czech State Funerals
Key words: pohřeb; T. G. Masaryk; Klement Gottwald; Václav Havel; rituál; prezident; smrt
English key words: funeral; T. G. Masaryk; Klement Gottwald; Václav Havel; ritual; president; death
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.02.2014
Date of assignment: 27.02.2014
Confirmed by Study dept. on: 12.03.2014
Date and time of defence: 20.06.2016 10:00
Date of electronic submission:16.05.2016
Date of submission of printed version:16.05.2016
Date of proceeded defence: 20.06.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V této práci chci zmapovat jak se státní moc symbolicky vypořádávala se smrtí svých nejznámějších zástupců a tím, jak byly tyto události přijímány veřejností. Státní pohřby jsou významným politickým rituálem. Cílem této diplomové práce je popis tohoto rituálního žánru a jeho pravidel na základě analýzy konkrétních státních pohřbů z různých období. Mezi jednotlivými státními pohřby, například T. G. Masaryka, Klementa Gottwalda a Václava Havla, byly významné odlišnosti. Ty se pokusím vztáhnout ke specifikům doby, kdy se rituál odehrál, a tím jim porozumět.
References
Sekundární literatura:

Anderson, Benedict, Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha, Karolinum, 2008.
Endler, Jiří, Úmrtí a pohřeb T. G. Masaryka v českém tisku. Diplomová práce, FSV UK, Praha, 2008.
Galandauer, Jan, „Zachvěl se, zakymácel rudý prapor náš: Vojensko-civilní pohřeb Klementa Gottwalda,“ in: Historie a vojenství, 1955, roč. 44, č. 1, str. 40-65.
Kertzer, David, Ritual, Politics & Power, Yale, 1988.
Kitch, Carolyn, Journalism in the culture of grief, New York: Routledge, 2008.
Lane, Christel, The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society – The Soviet Case, Cambridge, 1981.
Macura, Vladimír, Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), Praha: Academia, 2008.
Maier, Hans, Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství. Brno, 1999.
Nešporová, Olga, „Smrt, umírání a pohřební rituály v české společnosti ve 20. Století,“ in: Dějiny a současnost, 2008, č. 11.
Pavelková, Kateřina, Odcházení velikánů československé demokracie: komparace mediálního obrazu úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka a Václava Havla v českém tisku.
Pešlová, Jana, Pohřeb v průběhu staletí, Brno, 2007.
Tesař, Jan, Interpretace komunistických pohřebních rituálů v Československu v 50. letech,diplomová práce, Praha, FFUK, 2013.
Tumarkin, Nina, Lenin lives! Lenin Cult in Soviet Russia, London, 1997.

Primární literatura:

Rudé Právo
Žeh, odborný časopis spolku přátel žehu.
Přátelství, měsíčník spolku Krematorium.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html