Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Sňatek v době normalizace: Příběhy žen, které se vdaly mezi lety 1970 a 1989
Thesis title in Czech: Sňatek v době normalizace: Příběhy žen, které se vdaly mezi lety 1970 a 1989
Thesis title in English: Marriage in the period of normalisation: Stories of Women who got married between 1970 and 1989
Key words: Československo, normalizace, socialismus, orální historie, ženy, sňatky, sňatečnost
English key words: Czechoslovakia, normalization, socialism, oral history, women, mariage, marriage rate
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Oral History - Contemporary History (24-KOHSD)
Supervisor: Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.06.2011
Date of assignment: 23.06.2011
Confirmed by Study dept. on: 05.01.2012
Date of electronic submission:27.06.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Course: Thesis Defence (YMO001)
Reviewers: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se bude zabývat sňatkem, jeho významem, důvody a důsledky v době tzv. normalizace z pohledu žen. Stěžejní bude záznam, přepis a analýza životních příběhů několika narátorek. Tato metoda umožní zmapovat komplexní pohled vybraných žen na problematiku sňatků v období, které i díky bytové politice nebo novomanželským půjčkám nahrávalo vysoké sňatečnosti, ale i brzkým sňatkům. Ukáže, jak se všechny tyto okolnosti promítly v jejich reálném životě, a umožní ženám také obecně reflektovat dobu, v níž dospívaly a vstupovaly do manželství.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html