Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kritické chování v magnetických fázových diagramech uranových sloučenin
Thesis title in Czech: Kritické chování v magnetických fázových diagramech uranových sloučenin
Thesis title in English: Critical behaviour in magnetic phase diagrams of uranium compounds
Key words: uranové sloučeniny, magnetismus, kritické chování
English key words: uranium compounds, magnetism, critical behaviour
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.02.2014
Date of assignment: 26.02.2014
Confirmed by Study dept. on: 11.03.2014
Date and time of defence: 11.06.2015 00:00
Date of electronic submission:06.05.2015
Date of submission of printed version:13.05.2015
Date of proceeded defence: 11.06.2015
Opponents: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.
Guidelines
- Základní porozumnění studované problematiky a používáné instrumentace, rešerše vhodných materiálů.
- Příprava vybraných vzorků, jejich základní prvková a strukturní charakterizace.
- Měření teplotních, polních a tlakových závislostí základních objemových vlastností (zejména nikoliv však pouze magnetizace, elektrický odpor, měrné teplo).
- Analýza získaných dat a jejich diskuse, sepsání diplomové práce.
References
- D. Aoki et al., J Phys Soc Jap 80 (2011) 094711
- A. Palicio-Morales et al., Phys Rev Lett 110 (2013) 116404
- T. Combier et al., J Phys Soc Jap 82 (2013) 104705
- A. V. Andeev et al., Phi Mag B 75 (1997) 827
- aktuální publikace k tématu a vybraným materiálům
Preliminary scope of work
Diplomová práce bude zaměřena na studium tuhých roztoků U(Co,M)Al (M transitivní kov, zejména Ru, Fe) v blízkosti dalekodosahového magnetického uspořádání. Během práce budou připraveny vzorky pro vybrané složení, přednostně monokrystaly, které budou pečlivě charakterizovány. Vlastní měření budou spočívat ve studiu x-p-T-B fázového diagramu v oblasti vzniku/zániku magnetického uspořádání a budou zejména zaměřena na charakterizaci chování v blízkosti hranic magnetických fází.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis is aiming on the study of solid solutions U(Co,M)Al (M transition metal, especially Ru, Fe) in the vicinity of long range magnetic order. The (single crystalline) samples of selected compositions will be prepared and carefully characterized. The investigation itself will focus mainly on behavior in the vicinity of the onset/loss of magnetic order in the x-p-T-B phase diagram with emphasis on the characterization on the magnetic phase borders.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html