Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy
Thesis title in Czech: Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy
Thesis title in English: Factors affecting the professional development of headmaster
Key words: základní umělecká škola, ředitel školy, rozvoj, motivace, vzdělávání
English key words: : primary/elementary/basic school of art, head teacher, development, motivation, education
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.02.2014
Date of assignment: 25.02.2014
Date and time of defence: 27.05.2014 14:45
Venue of defence: katedra CŠM, M006
Date of electronic submission:08.04.2014
Date of proceeded defence: 27.05.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD005MN)
Reviewers: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Název práce: Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy
Cíl práce: Základním cílem práce je sestavit žebříček faktorů, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů uměleckých škol.
Předmět a metody: Předmětem teoretické části diplomové práce bude specifikace osobnostních a společenských východisek zkoumaného problému. Výzkumná část bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní výzkum – výsledky kvantitativního šetření poslouží jako východisko kvalitativního výzkumu. Základními použitými metodami budou studium dokumentů a metoda dotazování (dotazník a rozhovor). Práce bude vypracována v souladu se schváleným prováděcím projektem, s metodickým materiálem vydaným CŠM PedF UK v Praze a s dalšími požadavky kladenými na tento typ závěrečných prací.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html