Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Rozvoj koordinačních schopností ve fotbale žen
Thesis title in Czech: Rozvoj koordinačních schopností ve fotbale žen
Thesis title in English: The development of coordination abilities in women´s football
Key words: koordinační schopnosti, dívčí fotbal, testování
English key words: Coordination abilities, women’s football, testing
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: PhDr. Mario Buzek, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.02.2014
Date of assignment: 19.02.2014
Date and time of defence: 06.05.2015 00:00
Venue of defence: Katedra SH
Date of electronic submission:10.04.2015
Date of submission of printed version:10.04.2015
Date of proceeded defence: 06.05.2015
Reviewers: Mgr. Rostislav Kohoutek
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce je rozvoj koordinačních schopností ve fotbale žen. Nejprve je v práci rozebrán problém kondičního tréninku, plánování tréninkového makrocyklu a problematika tréninku dívek a žen. Koordinačním schopnostem je věnovaná značná část teoretické části. Poté navazuje praktická část, testování. Pro použití a zjištění úrovně koordinačních schopností byly použity testové disciplíny: Agility test, běh s kotoulem, skok snožmo na cíl, přeskoky mety a vertikální výskok s rotací trupu. Výsledky tohoto testování nás informovaly o úrovni koordinačních schopností sledovaných hráček i skupiny jako takové.
Preliminary scope of work in English
The dissertation examines the development of coordination abilities in women’s football. At first, problems of fitness training, planning of training macrocycle and the issue of women’s and young ladies’ training are analysed. A considerable part of the theoretical section is devoted to coordination abilities. Second part and testing follow. To find out the level of coordination abilities, these testing disciplines were used: Agility test, run with a somersault, two-footed jump on target and vertical jump with the rotation of torso. The results of this testing informed us about the level of coordination abilities of both observed players and the whole group.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html