Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Možnosti překládání poezie – překlady básní J. Skácela do ruštiny
Thesis title in Czech: Možnosti překládání poezie – překlady básní J. Skácela do ruštiny
Thesis title in English: The Possibilities of Poetry Translation – The Translation of Jan Skácel´s Poems into Russian
Key words: překlad poezie, překlady české poezie do ruštiny, volný verš, rýmovaný verš, básně Jana Skácela
English key words: the translation of poetry, translations of Czech poetry into Russian, free verse, rhyme, Jan Skácel´s poems
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Studies (21-UBS)
Supervisor: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.02.2014
Date of assignment: 13.02.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 01.09.2015
Date and time of defence: 03.09.2015 00:00
Date of electronic submission:11.08.2015
Date of proceeded defence: 03.09.2015
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Opponents: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
 
 
 
Guidelines
Úvod
1. Básnické dílo Jana Skácela
2. Teorie verše
Český a ruský prosodický systém
Volný verš a rýmovaný verš
3. Překlad poezie
Problematika překladu rýmovaných veršů
4. Ukázky a analýza překladů Skacelovy poezie do ruštiny
5. Pokus o vlastní překlad s komentáři
Závěr
References
Literatura:

Fjodorov, A.V., Osnovy obshej teorii perevoda, Moskva: Filologija TRI, 2002
Fučík, B.: Čtrnáctero zastavení, Praha: Melantrich, 1992
Hrdlička, M.: Literární překlad a komunikace, Praha 2003
Levý, J.: Umění překladu, Praha: Apostrof, 2012
Jelínek, M: O stylu poezie Jana Skacela. In Bila žizeň. Ed. Ranny, Emanuel. Třebič: FiBox, 1993. s. 61 – 67
Kožmín, Z.: Interpretace básní, Praha: Státni pedagogické nakladatelství, 1986
Kožmín, Z.: Umění básně, Brno: K22a, 1990
Kožmín, Z.: Jan Skácel, Brno: Jota, 1994
Křivánek, V.: Kolik přiležitostí má báseň, Brno: Host, 2007
Kundera, L.: Řečiště, Brno: Rovnost, 1993
Kufnerová, Z.; Povejšil. J.; Skoumalová Z.; Straková V.: Překlad ádání a čeština, H&H. Praha 1994
Richterová, S.: Slova a ticho, Praha: Československý spisovatel, 1991
Opelík, J.: Nenáviděné řemeslo, Praha: Československý spisovatel, 1969
Opelík, J. a kol.: Jak číst poezii, ed. Jiří Opelík, Praha: Československý spisovatel, 1969

Teorie verše. 1,2: Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964, 18.-20. října 1966. Edited by Jiří Levý. 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1966., 1969 270 s., 194 s.

Další literatura bude doporučena během zpracování bakalářské práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html