Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Úloha ředitele školy při vzniku zahrady v přírodním stylu jako inovace v mateřské škole
Thesis title in Czech: Úloha ředitele školy při vzniku zahrady v přírodním stylu jako inovace v mateřské škole
Thesis title in English: Role of the Headmaster in the development of gardens in a natural style as innovations in kindergarten
Key words: inovace – zavádění inovačního procesu – fáze inovace – kompetence ředitelů škol
English key words: innovation – innovation process implementation – phases of innovation – school headmasters competencies
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: RNDr. Jindřich Kitzberger
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.02.2014
Date of assignment: 14.02.2014
Date and time of defence: 09.09.2014 11:30
Venue of defence: katedra CŠM, M006
Date of electronic submission:20.06.2014
Date of proceeded defence: 09.09.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD004SM)
Reviewers: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cíl práce: Zmapování manažerských kompetencí klíčových pro zavádění pedagogických inovací z oblasti environmentální výchovy ve škole. Práce se bude zabývat řízením změny, a to v jedné konkrétní oblasti – realizaci přírodní zahrady. Výzkumná část se zaměří na tyto otázky: Jak často iniciuje změnu ředitel školy? Jaké role zastává ředitel při řízení změny? Umí ředitel školy podchytit správný impuls? Jak souvisí počáteční impuls s analýzou situace a dalším rozhodováním ? Jak ovlivní nejistota ředitele v rozhodování samotnou realizaci? Urychlí delegování realizaci projektu? Jak ředitel zajistí hodnocení a reflexi dané změna? Základní výzkumnou metodou bude rozhovor. Půjde o kvalitativní výzkum. Práce bude vypracována v souladu se schváleným ideovým a prováděcím projektem podle metodického materiálu vydaného CŠM PedF UK v Praze a bude splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce.
Preliminary scope of work
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
Název práce:
Úloha ředitele školy při vzniku zahrady v přírodním stylu jako inovace v mateřské škole
Cíl práce: Zmapování manažerských kompetencí klíčových pro zavádění pedagogických inovací z oblasti environmentální výchovy ve škole.
Práce se bude zabývat řízením změny, a to v jedné konkrétní oblasti – realizaci přírodní zahrady. Výzkumná část se zaměří na tyto otázky: Jak často iniciuje změnu ředitel školy? Jaké role zastává ředitel při řízení změny? Umí ředitel školy podchytit správný impuls? Jak souvisí počáteční impuls s analýzou situace a dalším rozhodováním? Jak ovlivní nejistota ředitele v rozhodování samotnou realizaci? Urychlí delegování realizaci projektu? Jak ředitel zajistí hodnocení a reflexi dané změna?
Základní výzkumnou metodou bude rozhovor. Půjde o kvalitativní výzkum.
Práce bude vypracována v souladu se schváleným ideovým a prováděcím projektem podle metodického materiálu vydaného CŠM PedF UK v Praze a bude splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html