Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Perzekuce kapucínů v Sokolově po roce 1949. Případ Ondřeje Karla Frgala a Josafata Aloise Konečného
Thesis title in Czech: Perzekuce kapucínů v Sokolově po roce 1949. Případ Ondřeje Karla Frgala a Josafata Aloise Konečného
Thesis title in English: Persecution of capuchins in Sokolov after 1949. The specific case of Ondřej Karel Frgal and Josaphat Alois Konečný
Key words: persekuce, komunistický režim, církev, klášter, kapucíni
English key words: persecution, communistic regime, the Church, monastery, capuchins
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: Mgr. Dušan Foltýn
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.02.2014
Date of assignment: 14.02.2014
Date and time of defence: 12.09.2016 00:00
Date of electronic submission:20.07.2016
Date of proceeded defence: 12.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
K práci budou využity archivní prameny Řádu kapucínů a bezpečnostních složek, které byly porovnány se sekundární literaturou. Dalším významným zdrojem informací k práci je orální historie.
References
GEISSLREITER, Martin. Slunce neumírají: otec Viktricius Weiß, člen kapucínského
řádu, vzor pro všechny. Vilsbiburg: Vizepostulatur Pater Viktricius Weiß, 1991.
GRAF, Theophil. Die Kapuziner. 1. Aufl. Freiburg: Paulusverlag, 1957.
Lexicon Capuccinum: promptuarium historico-bibliographicum Ordinis Fratrum
Minorum Capuccinorum; (1525 - 1950). Romae: Bibliotheca Collegii Internationalis
S. Laurentii Brundusini, 1951.
MATĚJKA, Miroslav Pacifik. Nekrologium Provincie kapucínů v ČR. Praha: M.P.
Matějka, 2009.
MATĚJKA, Miroslav Pacifik. Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky: 400 let
kapucínů v Čechách a na Moravě. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1999.
MATĚJKA, Miroslav Pacifik. Prvopočátky kapucínského řádu. Praha: Institut
františkánských studií, 2002.
Nařízení generálních kapitul řádu Menších Bratří Kapucínů přehlédnutá a sebraná
LXX generální kapitulou a vydaná z příkazu generálního ministra Nejdůstojnějšího
Otce Melichara z Benisy. Praha: Provinciát řádu Menších Bratří Kapucínů, 1947.
POLYKARP. Dějiny klášterů sv. Otce Františka v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. Krnov: Zahrádka sv. Františka, 1889.
ZÁVORA, Oldřich. Něco málo z historicky doložených faktů o Řádu kapucínů:
[Kapucínský klášter]. Praha: Skryté památky, 1993.
BOHÁČ, Zdeněk. Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 1999.
GRULICH, Rudolf. Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu. Překlad Jakub
Smrčka. Brno: L. Marek, 2002.
KOPECKÁ, Dagmar, ed. a MAREŠ, Pavel, ed. Řeholní život v českých zemích:
řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v
České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014.
VLČEK, Pavel, SOMMER, Petr a FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie českých klášterů.
Praha: Libri, 2002.
BALÍK, Stanislav a HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu 1945-1989.
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013.
Dokumenty o perzekuci a odporu: Akce K - likvidace klášterů v roce 1950.
Dokumenty a přehledy. 2.část. Svazek 6. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1993.
JAKUBČIN, Pavol, ed. Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989:
zborník z vedeckej konferencie Bratislava 5.-6. mája 2010. Bratislava: Ústav pamäti
národa, 2010.
KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu 1948-1953. Brno: Doplněk, 1993.
KAPLAN, Karel. Těžká cesta: spor Československa s Vatikánem 1963-1973. Brno:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001.
STŘÍBRNÝ, Jan, ed. a kol. Církevní procesy padesátých let. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2002.
SYNEK, Jan. Svobodni v nesvobodě: náboženský život ve věznicích v období
komunistického režimu. Praha: Vyšehrad, 2013.
VAŠKO, Václav. Dům na skále. 1, Církev zkoušená: 1945 - začátek 1950. Kostelní
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.
VAŠKO, Václav. Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé
světové válce. Praha: Zvon, 1990.
• VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem
1948-1964. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004.
Preliminary scope of work
Práce se zabývá konkrétním případem perzekuce Řádu menších bratří kapucínů v době komunistického režimu. Hlavním tématem je zatčení, které proběhlo před samotnou Akcí K, věznění a následný život dvou kapucínů sokolovského kláštera s nástinem osudu tohoto kláštera po jejich odchodu.
Preliminary scope of work in English
The Bachelor's thesis engages in a concrate case of persecution of The Order of Friars Minor Capuchin in the communist state. The main matter is the detention, which went off before so called Action K, holding them in prison and further life of two Capuchins of Sokolov monastery with a summary of fate of the monastery after their departure.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html