Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Možnosti využití multimediálních prvků výuky v předškolním vzdělávání
Thesis title in Czech: Možnosti využití multimediálních prvků výuky v předškolním vzdělávání
Thesis title in English: Possibilities of using multimédia elements in teaching pre-school education
Key words: didaktická přiměřenost, gCompris, generace Y, hardware, ICT, interaktivní výuka, multimédia, operační systém, PC, předškolák, psychologie dítěte, sekundární socializace, software, školka, výukový program
English key words: didactic adequacy, educational program, gCompris, generation Y, hardware, child Psychology, ICT, interactive teaching, kindergarten, multimedia, operating system, PC, preschooler, secondary socialization, software
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Radim Wolák
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.02.2014
Date of assignment: 12.02.2014
Date and time of defence: 23.06.2015 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:11.05.2015
Date of proceeded defence: 23.06.2015
Reviewers: Mgr. Lucie Šťastná, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Cílem práce bude zhodnotit věkovou přiměřenost využití multimediálních prvků výuky prostřednictvím prostředků ICT již v předškolním stupni vzdělávání. Dále se zamyslet nad samotným přínosem a účelností zapojení těchto multimédiálních prvků. Třetí rovinu pak tvoří rychlost adaptace, náročnost obsluhy a celkového zhodnocení možných přínosů ze strany učitelek MŠ.
Preliminary scope of work in English
The aim of the work is to evaluate the adequacy of the use of age multimedia features learning and means of ICT at pre-school level of education. Next, think about the actual benefits and practicalities of involvement of these multimedia elements. The third level then form a speed adaptation, operation and performance of the overall evaluation of the potential benefits from the kindergarten teachers.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html