Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Modely Lobačevského geometrie a možnosti jejich využití na střední škole
Thesis title in Czech: Modely Lobačevského geometrie a možnosti jejich využití na střední škole
Thesis title in English: Models of Lobachevskij's geometry and possibilities of their use at secondary school
Key words: geometrie, axiom o rovnoběžkách, Lobačevského geometrie
English key words: geometry, paralel axiom, Lobachevski's geometry
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.01.2014
Date of assignment: 30.01.2014
Date and time of defence: 09.01.2017 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:07.12.2016
Date of proceeded defence: 09.01.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student
- nastuduje základní věty Lobačevského planimetrie
- obeznámí se s některými modely této geometrie
- vytvoří návrh výukového celku věnovaného některému modelu Lobačevského planimetrie
- výukový celek vyzkouší na studentech střední školy
- provede didaktickou reflexi zkušeností s výukou
References
Hejný: Stavba Lobačevského planimetrie
Coxeter: Introduction to geometry
Shirokov, P. A.: A Sketch ofhhe Fundamentals of Lobachevskian geometry, 1964
Preliminary scope of work
Cílem práce bude podrobně rozpracovat několik modelů Lobačevského geometrie a vytvořit v jejich rámci sadu úloh, přístupnou žákům středních škol, s pomocí kterých by mohli proniknout do této fascinuj9c9 oblasti geometrie.
Preliminary scope of work in English
The goal of the thesis will be do develope several models of Lobachevsky's geometry and to create within them a set of problems accessible to secondary school students, by means of which they could enter into this fascinating field of geometry.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html