Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Informace o Chartě 77 (1978-1990)
Thesis title in Czech: Informace o Chartě 77 (1978-1990)
Thesis title in English: Information on Charter 77 (1978-1990)
Key words: Disent, Charta 77, Státní bezpečnost, normalizace, Informace o Chartě 77, samizdat, konspirace, distribuce
English key words: Dissent, Charter 77, State security, normalization, Information on Charter 77, samizdat, conspiracy, distribution
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Supervisor: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.01.2014
Date of assignment: 29.01.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 03.02.2014
Date and time of defence: 04.06.2015 09:00
Date of electronic submission:15.04.2015
Date of proceeded defence: 04.06.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Vilímek, Dr., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se bude zabývat šířením informací v rámci disentu i propagací klíčových myšlenek a návrhů Charty 77 v české společnosti mezi léty 1978 a 1990. Ústřední význam pro tuto činnost nepochybně mělo samizdatové periodikum Informace o Chartě 77 (zkratka Infoch), kde vycházely dokumenty Charty 77, Sdělení VONS, dopisy vládnoucím činitelům, různé výzvy, kratší zprávy o represích normalizačního režimu vůči chartistům a jejich sympatizantům, o stavu práva, životního prostředí aj., kulturní zprávy o vzniku a působení nových samizdatových časopisů, fejetony, úvahy, analýzy, anotace. Diplomová práce se přitom zaměří jak na osobnostní profil jednotlivých protagonistů (Petra Uhla, Anny Šabatové, Otty Bednářové, Václava Bendy, Ziny Freundové, Dušana Skály nebo Stanislava Devatého), tak na fungování „nezávislé redakce“, přípravu a distribuci dokumentů, vytváření distribuční sítě, dále konspirační prostředí, v němž bylo periodikum vydáváno (používání šifer, pseudonymů, konspiračních bytů, přátelské důvěry apod.), na ekonomické záležitosti (pořizování papíru, prostředky na chod redakce na blány do psacích strojů, prostředky ze zahraničí, osoby poskytující peníze) a konečně i na zasílání Infochů do zahraničí. Pramenně se diplomová práce opře o následující okruhy materiálů: 1) materiály ABS a archivu UV KSČ 2) informace získané pomocí orálně historické metody 3) vzájemnou korespondenci 4) dobová svědectví z prostředí disidentů 5) záznamy v exilových časopisech (Svědectví).
References
BOLTON, Jonathan: Worlds of disent. Harvard University press, Cambridge, Massachusets and London 2012
POSSET, Johanna: Česká samizdatová periodika 1968-1989. Brno 1991
UHL, Petr: Dělal jsem, co jsem považoval za správné. Torst Praha 2013
UHDE, Milan, PREČAN, Vilém (ed.): Ve službách společné věci. Atlantis Brno 2001.
GRUNTORÁD, Jiří (ed.): Informace o Chartě 77 1978-1990, článková bibliografie. Doplněk a Libri prohibiti Brno 1998
SKILLING, Harald Gordon: Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia. George Allen and Unwin London 1981
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html