Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Využitie potenciálu bývalých vojenských území pre rozvoj cestovného ruchu: príklad vojenského újezdu Brdy
Thesis title in thesis language (Slovak): Využitie potenciálu bývalých vojenských území pre rozvoj cestovného ruchu: príklad vojenského újezdu Brdy
Thesis title in Czech: Využití potenciálu bývalých vojenských území pro rozvoj cestovního ruchu: příklad vojenského újezdu Brdy
Thesis title in English: The Tourism Potential of Former Military Areas: The Case of the Brdy Military Area
Key words: cestovný ruch, bývalé vojenské územia, vojenský újezd Brdy, CHKO
English key words: tourism, former military areas, the Brdy military area, Protected Landscape Area
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2014
Date of assignment: 28.01.2014
Date of electronic submission:30.06.2016
Date of submission of printed version:30.06.2016
Date of proceeded defence: 19.09.2016
Reviewers: Ing. Karel Jech
 
 
 
Preliminary scope of work
Analýza záměrů využití vojenských prostor - komparace existujících projektů zaměřených na cestovní ruch. Případová studie vojenského újezdu Brdy: diskurs před vyhlášením CHKO, řízené rozhovory ověřující současná stanoviská významných aktérů působících v daném území.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html