Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Tone realization differences in Hanoian and Saigonese dialects between reading and semi-spontaneous speech
Thesis title in Czech: Rozdíly realizace tónů hanojského a saigonského dialektu vietnamštiny mezi čteným a polospontánním mluveným projevem
Thesis title in English: Tone realization differences in Hanoian and Saigonese dialects between reading and semi-spontaneous speech
Key words: vietnamština|dialekt|tón|fonační modifikace
English key words: Vietnamese|dialect|tone|phonatory modifications
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Phonetics (21-FU)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.01.2014
Date of assignment: 23.01.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 04.03.2014
Date and time of defence: 18.09.2018 14:00
Date of electronic submission:09.08.2018
Date of proceeded defence: 18.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Dr. Mgr. David Uher
  doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
 
 
Guidelines
V teoretické části práce student vypracuje úvod do problematiky tonality – vysvětlení funkce tónů, popis tónů v různých (zejména asijských) tonálních jazycích a soudobé trendy výzkumu tonality. Shrne, jakým způsobem nahlíží světová vietnamistika na problematiku tónů ve vietnamštině z hlediska synchronního i diachronního.
Dále bude nahráno minimálně dvacet mluvčích hanojského a saigonského dialektu, kteří přečtou narativní text a izolované slabiky a následně text převypráví vlastními slovy. Zvukový materiál bude zpracován podle nejnovějších zásad rigorózního přístupu k fonetickým datům. Využity budou současné analyzační programy v souladu s uznávanými konvencemi fonetické práce.
Izolované slabiky budou sloužit jako reference při porovnávání s existující literaturou, hlavním zdrojem dat bude čtený a mluvený projev, v nichž budou stejné slabiky porovnány s ohledem na realizaci tónů. Oba soubory dat budou též kvantitativně analyzovány (průběh F0, trvání jednotlivých slabik, míra glotalizace a harmonicita).
References
Brunelle, Marc. 2003. Coarticulation Effects in Northern Vietnamese Tones. Proceedings of the 15th International Conference of Phonetic Sciences.
Brunnelle, Marc. 2009a. Northern and Southern Vietnamese Tone Coarticulation: A Comparative Case Study. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society.
Brunelle, Marc. 2009b. Tone Perception in Northern and Southern Vietnamese. Journal of Phonetics T. 37.
Brunelle, Marc et al. 2012. Intonation in Northern Vietnamese. University of Ottawa Press.
Cao Xuân Hạo. 2007. Tiếng Viết, mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa (Několik problémů vietnamské fonetiky, gramatiky a sémantiky). NXB Giáo dục.
Diệp Quang Ban. 2009. Ngữ pháp Việt Nam (Gramatika vietnamštiny). NXB Giáo dục Việt Nam.
Đoàn Thiện Thuật. 1977. Ngữ âm tiếng Viết (Fonetika vietnamštiny). NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp.
Đỗ Tiến Thắng. 2009. Ngữ điệu tiếng Việt (Intonace ve vietnamštině). NXB đại học quốc gia Hà Nội.
Hoàng Thị Châu. 1989. Tiếng Việt trên các miền đất nước – Phương ngữ (Vietnamština v oblastech země – dialektologie). NXB Khoa học và xã hội.
Hữu Quỳnh – Vương Lộc. 1980. Khái quát về lịch sử tiếng Việt và ngữ âm tiếng Việt hiện đại (Stručná historie vietnamského jazyka a fonetiky moderní vietnamštiny). NXB Giao dục.
Michaud, Alexis. 2004. Final Consonants and Glottalization: New Perspectives from Hanoi Vietnamese. Phonetica T. 61.
Nguyễn Phan Cảnh. 1984. Základy vietnamštiny. SPN.
Nguyễn Văn Phúc. 2006. Ngữ âm tiếng Việt thực hành (Praktická fonetika vietnamštiny) NXB đại học quốc gia Hà Nội.
Nguyễn, Văn Lợi & Edmondson, Jerold A. 1998. Tones and Voice Quality in Modern Northern Vietnamese: Instrumental Case Studies. Mon-Khmer Studies Т. 28.
Palková, Z. 1994. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.
Pham, Hoà Andrea. 2003. Vietnamese Tone - A New Analysis. New York: Routledge.
Slavická, B. 2008. Praktická fonetika vietnamštiny. Praha: Karolinum.
Thompson, Laurence. 1965. A Vietnamese reference grammar (1 ed.). Seattle: University of Washington Press.
Trần Trí Dõi. 2011. Giáo trình lịch sử tiếng Việt (Pojednání o historii vietnamštiny). NXB Giáo dục Việt Nam.
Yip, M. 2002. Tone. Cambridge: CUP
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html