Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv etiky Karla Statečného na etiku Aloise Spisara a na formování etiky církve československé
Thesis title in Czech: Vliv etiky Karla Statečného na etiku Aloise Spisara a na formování etiky církve československé
Thesis title in English: The influence of Karel Statečný's ethics on Alois Spisar's ethics and on development of ethics in the czechoslovak church
Key words: Karel Statečný; Alois Spisar; etika; morální teologie; Církev československá husitská
English key words: Karel Statečný; Alois Spisar; Ethics; Moral Theology; Czechoslovak Hussite Church
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Supervisor: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.01.2014
Date of assignment: 03.01.2014
Date and time of defence: 09.09.2015 00:00
Date of electronic submission:15.07.2014
Date of proceeded defence: 09.09.2015
Opponents: prof. ThDr. Zdeněk Kučera
 
 
 
Guidelines
1. Statečného práce o etice v Časopise katolického duchovenstva
2. Fragment Statečného práce o etice v Církvi československé
3. Srovnání s etickými koncepty CČS
4. Zhodnocení významu Statečného etiky v CČS
References
Statečného články o etice, zejména recenze z Časopisu katolického duchoventva
Karel Statečný: Fragment etiky
Alois Spisar: Ethika v duchu církve československé
Náboženská revue - 1929-1955
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html