Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Etika postmoderního subjektu a vztah k sobě samému
Thesis title in Czech: Etika postmoderního subjektu a vztah k sobě samému
Thesis title in English: Ethics of Postmodern Subject and Relation of Self to Itself
Key words: postmoderna, poststrukturalismus, současnost, subjekt, etika, disciplína, vztah k sobě samému, péče o sebe, antická morálka, rhizom
English key words: postmodernism, poststructuralism, present, subject, ethics, discipline, relation of self to itself, the care of the self, ancient morality, rhizom
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.11.2011
Date of assignment: 18.11.2011
Date of electronic submission:02.01.2014
Date of proceeded defence: 13.02.2014
Course: Thesis Defence (YMMM4A10)
Reviewers: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce je zaměřena na etiku a subjekt v postmoderním myšlení a poststrukturalismu. Výklad tématu je orientován na rozbor, interpretaci a komparaci převážně autorů francouzského myšlení druhé poloviny 20. století. Záměrem práce je formulovat pravidla etiky, která bude alternativou ke kodifikované, normativní morálce. Stěžejním motivem celé práce je návrh Foucaultovy etiky, založené na vztahu k sobě samému.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html