Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Thesis title in Czech: Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Thesis title in English: Reflection of relationships experiences by women in imprisonment
Key words: kriminalita, vztahy, citová vazba, rodina, vina, svědomí, trest, zakotvená teorie, Tematický Apercepční Test (TAT)
English key words: criminality, relationships, attachment, family, guilt, conscience, punishment, grounded theory, Thematic Apperception Test (TAT)
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: Mgr. Jakub Onder
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.01.2014
Date of assignment: 01.01.2014
Date and time of defence: 04.09.2018 08:00
Date of electronic submission:13.07.2018
Date of proceeded defence: 04.09.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Magda Bartošková
 
 
 
Guidelines
Teoretická část bude zahrnovat pojetí rodiny a kriminálního (antisociálního) chování. V rámci kapitoly „rodina“ se objeví její funkce, výchovné styly, citová vazba a jejich vliv na budování vztahů s druhými lidmi. V druhé kapitole „kriminalita“ bude pojata kriminální motivace, morální vývoj, pohled na pocity viny a s nimi související témata svědomí a trest. Cílem teoretické části by v první řadě mělo být uvedení čtenáře do kontextu současného společensko-vědního poznání v těchto oblastech a nastínění osobnosti pachatele. Badatelská činnost bude spočívat v analýze autobiografických rozhovorů s pěti ženami, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. Součástí práce bude i analýza TAT protokolů dotyčných. Data budou podrobena metodě zakotvené teorie. Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho-sociálním aspektům kriminality. Tyto poznatky by mohly inspirovat k dalším možnostem práce s touto populací napříč oborovým spektrem pomáhajících profesí.
References
Strauss, A., Corbinová, J. - Základy kvalitativního výzkumu: postupy a 
techniky metody zakotvené teorie.
Čermák, I., Fikarová, T. – Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy.
Matoušková, I. – Aplikovaná forenzní psychologie.
Čírtková, L. Policejní psychologie.
Matějček, Z. Výbor z díla.
Preliminary scope of work
Teoretická část bude zahrnovat pojetí rodiny a kriminálního (antisociálního) chování. V rámci kapitoly „rodina“ se objeví její funkce, výchovné styly, citová vazba a jejich vliv na budování vztahů s druhými lidmi. V druhé kapitole „kriminalita“ bude pojata kriminální motivace, morální vývoj, pohled na pocity viny a s nimi související témata svědomí a trest. Cílem teoretické části by v první řadě mělo být uvedení čtenáře do kontextu současného společensko-vědního poznání v těchto oblastech a nastínění osobnosti pachatele. Badatelská činnost bude spočívat v analýze autobiografických rozhovorů s pěti ženami, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. Součástí práce bude i analýza TAT protokolů dotyčných. Data budou podrobena metodě zakotvené teorie. Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho-sociálním aspektům kriminality. Tyto poznatky by mohly inspirovat k dalším možnostem práce s touto populací napříč oborovým spektrem pomáhajících profesí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html