Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření u poradenských pracovníků
Thesis title in Czech: Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření u poradenských pracovníků
Thesis title in English: Mental hygiene as a burnout prevention of counseling staff
Key words: poradenští pracovníci; poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy; psychohygiena; stres; syndrom vyhoření
English key words: counselling staff; counselling for family, marriage and human relations; mental hygiene; stress; burnout syndrome
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.12.2013
Date of assignment: 19.12.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 13.01.2014
Date and time of defence: 07.09.2015 00:00
Date of electronic submission:09.07.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Opponents: PhDr. Václav Mertin
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá problematikou psychohygieny jako prevence před syndromem vyhoření u poradenských pracovníků pracujících v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Cílí tedy nejen na psychology, ale také na sociální pracovníky.
Část teoretická a literárně-přehledová bude zaměřena na otázky týkající se psychohygieny jako takové, pojedná o psychohygienických strategiích a technikách, systematicky zpracovává problematiku syndromu vyhoření. Dále se zaměřuje obecně na problematiku profese poradenských pracovníků i možná rizika jejich profese ve vztahu k syndromu vyhoření.
Empirická část diplomové práce si klade za cíl zmapovat konkrétní problematiku psychohygieny jako prevence před syndromem vyhoření u poradenských pracovníků, konkrétně u psychologů a sociálních pracovníků, pracujících v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
References
Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s. (n.d.) Retrieved from: http://www.amrp.cz
Bedrnová, E. (2009). Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. (Vyd. 1., 359 s.) Praha: Management Press.
Hawkins, P., & Shohet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. (Vyd. 1., 202 s.) Praha: Portál.
Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. (Vyd. 3., 279 s.) Praha: Portál.
Schmidbauer, W. (2008). Syndrom pomocníka. (Vyd. 1., 234 s.) Praha: Portál.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html