Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studium vlastností neutrin pomocí NOvA detektoru
Thesis title in Czech: Studium vlastností neutrin pomocí NOvA detektoru
Thesis title in English: Study of neutrino properties using NOvA detector
Key words: neutrino, oscilace, NOvA, kalibrace
English key words: neutrino, oscillations, NOvA, calibration
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.02.2014
Date of assignment: 12.02.2014
Confirmed by Study dept. on: 28.02.2014
Date and time of defence: 08.06.2017 00:00
Date of electronic submission:12.05.2017
Date of submission of printed version:12.05.2017
Date of proceeded defence: 08.06.2017
Opponents: RNDr. Jaroslav Zálešák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Od řešitele se očekává studium odborné literatury o neutrinech a jejich vlastnostech, zaměřené hlavně na oscilace neutrin. Řešitel by si měl
osvojit metody zpracování a analýzy experimentálních dat, které pak použije na analýzu dat nabraných detektory experimentu NOvA. Řešitel by měl
v rámci pracovních skupin experimentu NOvA podílet na zpracování dat v tzv. appearance kanálu, kdy mionová neutrina přeoscilovala na neutrina
elektronová.
References
Jennifer A. Thomas, Patricia L. Vahle, Neutrino Oscillations : Present Status and Future Plans, World Scientific (2008).
Kai Zuber, Neutrino Physics, CRC Press (2011).
Prezentace členů NOvA kolaborace na neutrinových konferencích.
Interní články členů NOvA kolaborace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html