Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Změny investičního chování obcí v závislosti na aktuálních trendech národní ekonomiky: případová studie Královéhradeckého kraje
Thesis title in Czech: Změny investičního chování obcí v závislosti na aktuálních trendech národní ekonomiky: případová studie Královéhradeckého kraje
Thesis title in English: Changes in investment behaviour of municipality in relation to current trends of the national economy: case study of Hradec Králové region
Key words: hospodářská politika, anticyklická politika, kapitálové výdaje, obec, Královéhradecký kraj
English key words: economic policy, anticyclical policy, municipality, capital expenditures, Hradec Králové region,
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.12.2013
Date of assignment: 16.12.2013
Date of electronic submission:11.05.2014
Date of submission of printed version:09.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Reviewers: Mgr. Štěpán Nosek, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html