Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Porovnávání podpisů pomocí metrik pro oční pohyby
Thesis title in Czech: Porovnávání podpisů pomocí metrik pro oční pohyby
Thesis title in English: Comparison of signatures using metrics for the eye movements
Key words: Porovnávání podpisových vzorů, Levenshteinova vzdálenost, Fréchetova vzdálenost, Korelační koeficient, UWP aplikace, PRISM
English key words: Comparison of signatures, Levenshtein distance, Fréchet distance, Correlation coefficient, UWP application, PRISM
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor: Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.12.2013
Date of assignment: 11.12.2013
Confirmed by Study dept. on: 26.02.2014
Date and time of defence: 16.06.2016 00:00
Date of electronic submission:27.05.2016
Date of submission of printed version:27.05.2016
Date of proceeded defence: 16.06.2016
Reviewers: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Porovnávání podpisových vzorů je jednou z částí při verifikaci identity. Ačkoli
problém podobnosti křivek se vyskytuje také při porovnávání očních pohybů, nebyly zatím použity algoritmy pro podobnost očních pohybů pro porovnávání podpisů.
Student ve své práci naimplementuje aplikaci, která bude zaznamenávat podpisy lidí a poté bude porovnána podobnost těchto podpisů pomocí 2-3 vybraných algoritmů. Podpisy budou reprezentovány pomocí souřadnic v prostoru a čase.
References
Dorr, M., Martinetz, T., Gegenfurtner, K. R., & Barth, E. (2010). Variability of eye movements when viewing dynamic natural scenes. Journal of vision, 10(10).
Gupta, G., & McCabe, A. (1997). A review of dynamic handwritten signature verification. James Cook Univ., Australia.
Le Meur, O., & Baccino, T. (2013). Methods for comparing scanpaths and saliency maps: strengths and weaknesses. Behavior research methods, 45(1), 251-266.
Levenshtein, Vladimir I. "Binary codes capable of correcting deletions, insertions and reversals." Soviet physics doklady. Vol. 10. 1966.
Plamondon, R., & Lorette, G. (1989). Automatic signature verification and writer identification—the state of the art. Pattern recognition, 22(2), 107-131.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html