Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Etické rozměry paliativní péče
Thesis title in Czech: Etické rozměry paliativní péče
Thesis title in English: Ethical Dimensions in Palliative Care
Key words: paliativní péče, přístup k pacientovi, pacientovo okolí
English key words: Palliative Care, Approach to the Patient, the Patienťs Environment
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social and Clinical Pharmacy (16-16220)
Supervisor: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.12.2013
Date of assignment: 11.12.2013
Date and time of defence: 22.09.2015 10:30
Date of electronic submission:08.09.2015
Date of proceeded defence: 22.09.2015
Opponents: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1/ Úvod, místo a úloha paliativní péče
2/Paliativní péče, její obsah, zaměření, cíle a úkoly.
3/Dosavadní historie a institucionalizace paliativní péče v podmínkách České republiky
4/Paliativní péče z pohledu etického, promítnutí do oblasti etiky zdravotnického pracovníka. Praktické zkušenosti a doporučení.
5/ Závěr
References
materiály České společnosti paliativní medicíny;- Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z;- Byock, I.: Dobré umírání; -Callanová, M., Kelleyová, P.: Poslední dary;- kol.: Smrt a umírání v nábožensských tradicích současnosti;-Kalvach, Z.: Manuál paliativní péče o umírající pacienty.
Preliminary scope of work
Pohled na problematiku paliativní péče na základě vlastních zkušeností autorky
Preliminary scope of work in English
The Palliative Care Issue Based on the Personal Experience of the Author
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html