Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Využití systému sociálních dávek pro vybrané skupiny obyvatel v ČR
Thesis title in Czech: Využití systému sociálních dávek pro vybrané skupiny obyvatel v ČR
Thesis title in English: Use of the system of social benefits for selected groups of the population in the Czech Republic
Key words: sociální zabezpečení, pojištění, sociální podpora, sociální pomoc, příspěvek na péči, dávky
English key words: social security, insurance, social support, social assistance, care allowance, be-nefit
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Supervisor: Mgr. Jana Poláčková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.12.2013
Date of assignment: 10.12.2013
Confirmed by Study dept. on: 10.12.2013
Date and time of defence: 08.09.2014 00:00
Date of electronic submission:24.06.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Opponents: PhDr. Hana Dvořáčková
 
 
 
References
GREGOROVÁ, Zdeňka a Milan GALVAS. Sociální zabezpečení. 2. aktualizované a doplně-né vydání. Brno, 2000. ISBN: 80-210-3686-9
KAHOUN, Vilém a kol. Sociální zabezpečení. Praha: TRITON, 2009. ISBN: 978-80-7387-346-2
POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Praha, 1995. ISBN: 80-85850-01-X
TOMEŠ, Igor a kol. Sociální správa. Praha: PORTÁL, 2002. ISBN: 80-7178-560-1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html