Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Syndrom vyhoření u učitelů
Thesis title in Czech: Syndrom vyhoření u učitelů
Thesis title in English: Burn-out of teacher´s
Key words: syndrom, vyhoření, vyčerpání, učitel, práce s lidmi
English key words: syndrom, burn-out, exhaustion, work with people
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.12.2013
Date of assignment: 08.12.2013
Date and time of defence: 18.05.2015 13:30
Date of electronic submission:21.02.2015
Date of proceeded defence: 18.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: Mgr. Lucie Michálková
 
 
 
Guidelines
diplomová práce bude mít charakter empirické studie
musí splňovat parametry odborného textu z hlediska formálního i stylistického
musí obsahovat všechny povinné součásti práce Titulní list, prohlášení, abstrakt česky,
abstrakt anglicky, obsah práce, vlastní text, seznam literatury, přílohy)
vlastní text bude respektovat obvyklou strukturu odborné studie: úvod (cíl práce),teoretická východiska,
v empirické části popis výzkumného vzorku, metody bádání, výsledky a jejich diskuze, závěr
předepsaný rozsah práce je 60 - 80 normostran vlastního textu
References
Dytrtová,R., Krhutová, M., Učitel - příprava na profesi, Grada, Praha 2009
Honzák, R., Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, Vyšehrad, Praha 2013
Jeklová,M., Reytmayerová, E., Syndrom vyhoření, Vzdělávací institut ochrany dětí, Praha 2006
Kebza,V., Šolcová I., Syndrom vyhoření, Státní zdravotní ústav, Praha 2003
Kopřiva, K., Lidský vztah jako součást profese, Portál, Praha 2000
Poschkamp, T., Vyhoření. Rozpoznání, léčba a prevence, Edika, Brno 2013
Stock, Ch., Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout, Grada, Praha 2013
Vágnerová, M., Psychopatologie pro pomáhající profese, Grada, Praha 2007
a další ....
Preliminary scope of work
V empirické studii bude autorka zjišťovat míru vyhoření u učitelů
v jednotlivých stupních školy u různých věkových kategorií,
po případě i v závislosti na pohlaví.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html