Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Tvorba a ověřování pracovních listů z chemie pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií.
Thesis title in Czech: Tvorba a ověřování pracovních listů z chemie pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií.
Thesis title in English: Creation and validation of chemistry worksheets for lower grades students of grammar school
Key words: Základní školy, víceletá gymnázia, výuka chemie, pracovní listy, učební úlohy, motivace žáků, osvojování učiva.
English key words: Secondary schools, lower grammar schools, teaching of chemistry, worksheets, learning exercises, pupils motivation, acquisition of schoolwork.
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemistry Education (31-280)
Supervisor: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Author: RNDr. Jan Tříska, Ph.D. - assigned by the advisor
Date of registration: 27.11.2013
Date of assignment: 27.01.2014
Date of electronic submission:15.05.2015
Date of proceeded defence: 01.06.2015
Opponents: doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Literární rešerše k tématu.
Tvorba pracovních listů z chemie pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií.
Ověřování výukových materiálů na vybraných školách.
Hodnocení ověřování.
Preliminary scope of work in English
Literature review on the topic.
Creation of chemistry worsheets for lower grades students of grammar schools.
Validation educational materials at selected schools.
Evaluation of the validation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html