Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
HPLC stanovení vybraných insekticidů v kosmetickém přípravku
Thesis title in Czech: HPLC stanovení vybraných insekticidů v kosmetickém přípravku
Thesis title in English: HPLC determination of selected incestisides in cosmetic
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.02.2011
Date of assignment: 07.02.2011
Confirmed by Study dept. on: 26.11.2013
Date and time of defence: 15.11.2013 00:00
Date of electronic submission:14.05.2013
Date of proceeded defence: 15.11.2013
Opponents: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
References
Churáček a kol.: Analytická chemie
Databáze Sciencedirect.com
Cohen a kol.: Multidimensional liquid chromatography
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html