Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Příprava a testování kapilárních monolitických kolon pro hydrofilní interakční chromatografii
Thesis title in Czech: Příprava a testování kapilárních monolitických kolon pro hydrofilní interakční chromatografii
Thesis title in English: Preparation and testing of capillary monolithic columns for hydrophobic interaction chromatography
Key words: monolitické kolony, kapilární chromatografie, hydrofobní interakční chromatografie
English key words: monolithic columns, capillary chromatography, hydrophobic interaction chromatography
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.11.2013
Date of assignment: 06.03.2014
Date of electronic submission:17.08.2015
Date of proceeded defence: 08.09.2015
Opponents: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se bude zabývat přípravou methakrylátových monolitických kolon, optimalizací jednotlivých kroků přípravy a složení polymerizační směsi. Připravené monolitické kolony budou testovány ve smyslu základních chromatografických parametrů a nejlepší kolony budou použity pro separace modelových směsí biologicky aktivních látek.
Preliminary scope of work in English
The diploma project deals with the preparation of methacrylate monolithic columns. The particular preparation steps will be optimize as well as the composition of the polymerization mixture. Basic chromatographic parameters of the prepared monolithic columns will be determined. Some of the synthesized monoliths will be used for separation of model mixture of bioactive compounds.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html