Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Fenomén domov
Thesis title in Czech: Fenomén domov
Thesis title in English: Phenomenon of Home
Key words: domov, fenomenologie, básnění, bydlení, cizota
English key words: home, phenomenology, poetry, habitation, foreign
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.11.2013
Date of assignment: 14.11.2014
Date and time of defence: 07.09.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Date of electronic submission:20.07.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Fenomén domova v dějinách

Domov z hlediska Jana Patočky
Domov z hlediska M. Heidegggera
Domov v básnické recepci: Halas, Hora, Holan, Mácha
Problematika domova v současné době


References
Heidegger, M. Básnicky bydlí člověk.Praha : Oikumene, 2006.ISBN 80-7298-165-X
Patočka, J. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha : Čsl. spisovatel, 1992, ISBN 80-202-0365-6
Hogenová, A.Jak pečujeme o svou duši. Praha : UK PedF, 2008, ISBN 978-80-7290-349-8
Halas, F. Torzo naděje. Praha : SNKL, 1959
Halas F. Hlas domova. Praha : Odeon, 1979.
Holan, V. Terezka Planetová. Praha : MF, 1962.
Hora, J. Domov a jiné básně. Praha : SNKL, 1961.
Preliminary scope of work
Rozbor filosofických a literárních pramenů, jejich fenomenologická interpretace a srovnání s problematikou recepce domova v dnešní době
Preliminary scope of work in English
Analysis of philosophical and literary sources and their phenomenological interpretation and comparation with reception of problematic home today
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html