Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv dávek v hmotné nouzi na motivaci snahy klienta úřadu práce k začlenění se do pracovního procesu
Thesis title in Czech: Vliv dávek v hmotné nouzi na motivaci snahy klienta úřadu práce k začlenění se do pracovního procesu
Thesis title in English: Influence of Social Benefits of Material Need on the Motivation of Employment Office Clients to Integrate into the Working Process
Key words: Úřad práce, zaměstnanost, pasivní politika zaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, klient, dávky v hmotné nouzi
English key words: Employment office, employment, passive policy of employment, types of unemployment, client and social benefits in material need
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Supervisor: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2013
Date of assignment: 14.11.2013
Confirmed by Study dept. on: 14.11.2013
Date of electronic submission:04.05.2016
Date of proceeded defence: 02.06.2016
Course: Thesis Defence (YMR11POBQ)
Reviewers: Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Základním cílem mé diplomové práce je zjistit vliv dávek v hmotné nouzi v závislosti na snahu klientů úřadů práce o začlenění se do pracovního procesu. Práce se především snaží o zjištění, zda je pasivní politika zaměstnanosti, tedy možnost pobírání sociálních dávek efektivní. Zda mají nezaměstnaní jedinci, evidovaní na úřadě práce motivaci usilovat o přijetí do zaměstnání. Diplomová práce se dále snaží objasnit hlavní příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti a její dopady na jedince. Práce si pokládá za cíl zjistit, zda je pobírání dávek v hmotné nouzi efektivní či zda je spíše demotivující vůči snaze případného začlenění se do pracovního procesu. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda je pobírání dávek v hmotné nouzi jedním z důvodů vzniku cyklu chudoby.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html