Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dynamika a mechanismus umlčování reportérového genu pro GFP v závislosti na aktivitě RDR6 a způsobu indukce RNA interference v buněčné linii tabáku BY-2
Thesis title in Czech: Dynamika a mechanismus umlčování reportérového genu pro GFP v závislosti na aktivitě RDR6 a způsobu indukce RNA interference v buněčné linii tabáku BY-2
Thesis title in English: The influence of RDR6 activity and mode of RNAi induction on dynamics and mechanism of silencing of the reporter GFP gene in tobacco cell line BY-2
Key words: umlčování, TGS, PTGS, metylace, GFP, RDR6, RNA interference, buněčná linie tabáku BY-2
English key words: silencing, TGS, PTGS, methylation, GFP, RDR6, RNA interference, tobacco cell line BY-2
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.11.2013
Date of assignment: 14.01.2014
Date of electronic submission:13.08.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Opponents: RNDr. Aleš Kovařík, CSc.
 
 
 
Advisors: Mgr. Vojtěch Čermák, Ph.D.
Preliminary scope of work
Cílem práce je blíže pochopit vybrané mechanismy RNA interference - zejména posttranskripčního a transkripčního umlčování genů a role RNA-dependentní RNA polymerázy RDR6 v těchto procesech. Na modelu buněčné linie tabáku s modulovanou aktivtou RDR6 (jejichž příprava je součástí práce) bude sledována frekvence samovolného umlčování reportérového genu pro GFP a frekvence umlčení pomocí tzv. induktorových konstruktů, které spouštějí RNA interferenci různými RNA molekulami (vlásenkou, anisense RNA, nepolyadenylovaná RNA). Paralelně bude testován konstrukt spouštějící umlčování reportérového genu přímo na transkripční úrovni (tvorbou vlásenky z promotorové sekvence). U získaných linií bude sledována dynamika umlčování, frekvence v závislosti na aktivitě RDR6 a konečně tvorba malých RNA a metylace DNA.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html