Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Bližší charakterizace gene trap linie MGT180 a jejích kandidátních genů
Thesis title in Czech: Bližší charakterizace gene trap linie MGT180 a jejích kandidátních genů
Thesis title in English: Closer analysis of gene trap line MGT180 and its candidate genes
Key words: Arabidopsis thaliana, postranní kořen, AHL, pericykl
English key words: Arabidopsis thaliana, lateral root, AHL, pericycle
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2013
Date of assignment: 12.01.2014
Date of electronic submission:14.08.2015
Date of submission of printed version:14.08.2015
Date of proceeded defence: 14.09.2015
Reviewers: Mgr. Petr Klíma, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je otestovat, který z kandidátních genů gene-trap linie MGT 180 u níž byla detekována aktivita promotoru zasaženého genu v oblasti ke xylému přiléhajícímu pericyklu a v maldých vývojových fázích primordií postranních kořenů. Navíc byl pozorován i fenotypový projev inzerce v pozměněné struktuře postranních kořenů (M.D.G. Alanís – MSC thesis). Na základě TAIL PCR přilehlých oblastí inzertu bylo identifikováno několik kandidátních genů, jejichž souvislostí s uvedeným expresním vzorcem by měla diplomantka potvrdit pomocí transkripčních fůzí jejich promotoru s reportérovým genem pro glukuronidázu. Následně by se pomocí dostupných inzerčních mutantů měla pokusit o funkční charakterizaci zasaženého genu.
Preliminary scope of work in English
Purpose of this theseis is to test,promotor of which gene was targeted by insertion in gene trap line MGT180. Promotor activity in this line was detected in xylem pole pericycle cells and in the youngest developmental stages of lateral root primordium. There was also a changed phenotype of lateral roots in MGT180 (M. D. G. Alanis - MSC thesis). Based on TAIL PCR of regiones, flanking insert, some candidates genes were identified. Student should confirm, by transcription phusion of its promotors with reporter gene β-glucuronidase, expression pattern of which candidate gene is related to MGT180. Then, using insertion mutants, she should try to funcionally characterizized the targeted gene.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html