Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vztah mezi morfologickými a osobnostními znaky u člověka
Thesis title in Czech: Vztah mezi morfologickými a osobnostními znaky u člověka
Thesis title in English: The relation between morphological and personality traits in humans
Key words: morfologické znaky, osobnost, barva očí, barva vlasů, tělesná výška, index tělesné hmotnosti, faktory prostředí
English key words: morphological traits, personality, eye color, hair color, body height, body mass index, environmental factors
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2013
Date of assignment: 20.12.2013
Date of electronic submission:19.08.2014
Date of proceeded defence: 11.09.2014
Opponents: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplní práce je hledání (v literatuře) korelací mezi morfologickými znaky člověka a jeho psychikou. Diplomant/ka by měla diskutovat možné zdroje těchto korelací a zaměřit se na takové, které nebudou výsledkem genetických rozdílů mezi populacemi.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html